ค้าขายสินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้าจากหมวดต่าง ๆ

ค้าขาย สินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้า

สิ่งแวดล้อมโดยรอบกับการติดตั้งระบบ Heat Pump

ระบบทำความร้อนและความเย็นในบ้านของคุณเรียกอีกอย่างว่าอุปกรณ์ตัวย่อนี้ย่อมาจากอุปกรณ์มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้นระบบ Heat Pump และคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคารและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยอุปกรณ์ทำความร้อน ระบายอากาศ และทำความเย็นมีหลายประเภท ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพอากาศ ความยาวและความหนาวเย็นของฤดูหนาวและระบบ Heat Pump

ระบบ Heat Pump ความยาวและความร้อนของฤดูร้อนเป็นปัจจัย

หลักในการกำหนดสิ่งที่จำเป็นระบบ Heat Pump ระดับความชื้นยังมีบทบาทสำคัญต่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้เห็นได้ชัดว่าการให้ความร้อนแก่บ้านของคุณเป็นกระบวนการเพิ่มความร้อนให้กับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น การตั้งค่าอุณหภูมิเทอร์โมสตัทสำหรับฤดูหนาวโดยทั่วไปคือโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ นี่เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพระบบ Heat Pump คือด้านล่างนี้คือระบบทำความร้อนทั่วไปที่ติดตั้งในบ้านใหม่ในปัจจุบันระบบทำความร้อนและความเย็นที่ใช้กันมากที่สุดระบบ Heat Pump เครื่องเป่าลมจะหมุนเวียนอากาศผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ความร้อนแก่บ้านระบบ Heat Pump สามารถเพิ่มระบบปรับอากาศ

ในระบบเหล่านี้ได้มีปั๊มความร้อนหลายประเภทแต่ที่พบมากที่สุดคือปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศ ปั๊มความร้อนให้ความร้อนและความเย็นสำหรับบ้านของคุณน้ำร้อนโดยหม้อต้มน้ำและหมุนเวียนผ่านหม้อน้ำที่อยู่ในบ้านน้ำถูกทำให้ร้อนโดยหม้อต้มน้ำและหมุนเวียนผ่านท่อที่อยู่ตามพื้นระบบ Heat Pump หรือเพดานเพื่อให้พื้นผิวอุ่นขึ้น ซึ่งจะทำให้พื้นที่ร้อนขึ้นโดยการแผ่รังสีการทำให้บ้านของคุณเย็นลงหรือที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศคือการกำจัดความร้อนเพื่อทำให้อากาศภายในอาคารเย็นลงและลดความชื้นระบบ Heat Pump การตั้งค่าเทอร์โมสตัทสำหรับฤดูร้อนโดยทั่วไปคือโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิเฉลี่ยนี้เหมาะสมสำหรับความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพระบบ Heat Pump

ระบบ Heat Pump ด้านล่างนี้คือระบบปรับอากาศทั่วไป

ที่ติดตั้งในบ้านใหม่ในปัจจุบันระบบทำความร้อนและความเย็นที่ติดตั้งโดยทั่วไป คอมเพรสเซอร์จะหมุนเวียนสารทำความเย็นระหว่างคอยล์ระบบ Heat Pump หนึ่งตัวในอาคารและอีกตัวหนึ่งนอกอาคารจากนั้นโบลเวอร์จะเป่าผ่านคอยล์ในอาคารซึ่งจะนำความร้อนออกจากตัวบ้าน จากนั้นจึงหมุนเวียนออกไปด้านนอกเพื่อกระจายความร้อนที่ถูกดูดซับออกสู่อากาศภายนอกใช้ระบบท่อส่งลมกระจายอากาศทั่วบ้านระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก คล้ายกับระบบแยกส่วนแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม แต่ละห้องมีตัวจัดการอากาศอยู่ในระบบ Heat Pump

ระบบ Heat Pump ตำแหน่งสำหรับการควบคุมแยกส่วน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเดินท่อจุดประสงค์ของการระบายอากาศในบ้านคือช่วยควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารและระดับความชื้นระบบ Heat Pump ทางที่ดีควรควบคุมการระบายอากาศนี้ผ่านระบบทำความร้อนและความเย็นภายในบ้านห้องครัวและห้องน้ำมีระบบระบายอากาศเพื่อกำจัดกลิ่นและความชื้น หากมีการต่อท่อผ่านพื้นที่ที่ไม่มีการปรับสภาพระบบ Heat Pump เช่น ห้องใต้หลังคา พื้นที่คลานควรหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่น