ค้าขายสินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้าจากหมวดต่าง ๆ

ค้าขาย สินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้า

ประเภทวีซ่าจีนที่แตกต่างกัน

วีซ่าจีนเป็นสิทธิ์ที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากจีนให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการไปหรือเข้าสู่จุดใด ๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่ อาจจำเป็นต้องใช้วีซ่าจีนในการพำนักหรือโรมมิ่งทั่วประเทศในระยะเวลาที่กำหนด ข้อกำหนดในการขอรับใบอนุญาตไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศจีน เกือบทุกประเทศต้องใช้เอกสารบางประเภทเพื่ออนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาในดินแดนของพวกเขา

 

มีเอกสารการเดินทางประเภทต่าง ๆ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปประเทศ หน่วยงานของจีนอาจออกวีซ่าทูต, วีซ่ามารยาท, บริการวีซ่าหรือวีซ่าธรรมดา ใบอนุญาตสองใบแรกที่แจกให้ก่อนหน้านี้มักจะออกให้กับนักการทูตผู้ออกกฎหมายหรือผู้แทนรัฐบาลที่ไปประเทศจีนเพื่อเยี่ยมชมรัฐหรือเพื่อธุรกิจของรัฐบาล

 

วีซ่าจีนสามัญเป็นวีซ่าที่ใช้กันมากที่สุดที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ มีไว้สำหรับบุคคลที่เป็นภาคเอกชนต้องการที่จะเดินทางข้ามประเทศเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจข้อตกลงทางธุรกิจการจ้างงานที่เป็นไปได้หรือการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยใด ๆ วีซ่าจีนสามัญมีมากถึงแปดประเภทซึ่งทั้งหมดแสดงด้วยตัวอักษรสัทอักษรจีนเป็นรหัสใบอนุญาต

 

ใบอนุญาตเดินทางสามัญทั่วไป:

 

วีซ่าจีนประเภทธรรมดาที่สุดที่ออกโดยสถานทูตจีนและสถานกงสุลทั่วโลกคือวีซ่าจีนนักท่องเที่ยวหรือ L เอกสารการเดินทางประเภทนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเป็นการชั่วคราว ผู้ถือวีซ่า L อาจตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมญาติ ๆ หรือทำธุระอื่น ๆ

 

วีซ่าจีนประเภททั่วไปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอันดับสองคือวีซ่าธุรกิจหรือวีซ่า F ใบอนุญาตการเดินทางนี้มักจะให้แก่ชาวต่างชาติที่ได้รับคำเชิญให้ไปเยี่ยมชมประเทศเพื่อเข้าชมการบรรยายทางธุรกิจหรือการวิจัย มันยังออกให้กับผู้ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการฝึกงานระยะสั้นหรือการศึกษาขั้นสูงที่อาจมีอายุไม่เกินหกเดือน

 

บุคคลที่ทำงานในประเทศจะได้รับวีซ่าประเภท Z หรือวีซ่าทำงาน ใบอนุญาตอาจนำไปใช้กับสมาชิกในครอบครัวของผู้สมัครที่มากับเขา / เธอ เจ้าหน้าที่มักจะต้องการสำเนาของคำเชิญหรือจดหมายตอบรับ / ประกาศที่ส่งโดยนายจ้างที่มีศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการสมัคร

วีซ่าธรรมดาประเภทอื่น ๆ

 

วีซ่านักเรียนหรือ X China สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน ผู้ที่ต้องการฝึกงานในประเทศเกินหกเดือนจะต้องใช้เอกสารพำนักชั่วคราวประเภทนี้ สำหรับนักข่าวจะมีการออกวีซ่าเจ อาจมีวีซ่าจีน J สองประเภท ได้แก่ J-1 และ J-2 วีซ่า J-1 ใช้สำหรับนักข่าวต่างประเทศที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี J-2 สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นการชั่วคราวและไม่ จำกัด ที่ประเทศจีน

 

วีซ่าประเภท D China ออกให้กับชาวต่างชาติประเภทต่างๆที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศจีนเป็นการถาวร Crewmember หรือ C Visa ใช้สำหรับลูกเรือของ บริษัท เดินเรือระหว่างประเทศการบินหรือการขนส่งทางบกที่จะมาที่จีนเพื่อทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับครอบครัว ในขณะเดียวกันการขนส่งหรือ G หนึ่งสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการขนส่งผ่านประเทศจีน ติดต่อเรา https://www.chinaprovisa.com