ค้าขายสินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้าจากหมวดต่าง ๆ

ค้าขาย สินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้า

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเสริมจมูก

การทำศัลยกรรมเสริมจมูกเป็นหัตถการเป็นสิ่งที่ไม่ควรรีบเร่ง ไม่ว่าโดยผู้ป่วยหรือศัลยแพทย์ แม้แต่ศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ยังต้องใช้เวลานานในการสื่อสารกับผู้ป่วยและเรียนรู้ความต้องการ ปัญหาและประวัติทางการแพทย์ของพวกเขา นอกเหนือจากการทำให้ผู้ป่วยสบายใจและช่วยให้เขาเข้าใจว่ากระบวนการจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เซสชั่นคำถามและคำตอบนี้ยังช่วยให้ศัลยแพทย์ตัดสินใจเลือกรูปลักษณ์ที่ต้องการในขั้นสุดท้ายและวางแผนว่าเขาจะดำเนินการอย่างไร นอกจากนี้ ยังแนะนำว่าผู้ป่วยควรพกรูปถ่ายประเภทจมูกที่ต้องการพร้อมกับรูปที่ควรหลีกเลี่ยงติดตัวไปด้วย ตามด้วยการสนทนาอีกครั้งระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการตอบสนองความต้องการและบรรลุรูปลักษณ์ที่ทำได้

เสริมจมูก

ใบหน้าแต่ละหน้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นั่นคือเหตุผลที่จมูกต้องได้รับการแกะสลักให้เข้ากับใบหน้านั้นโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์หลักของการเสริมจมูกคือการทำให้ดูเหมือนไม่มีการผ่าตัดใดๆ เป็นธรรมชาติมากขึ้น ดีขึ้น ตามที่ศัลยแพทย์อเนกประสงค์มักจะพูด

หลังจากการผ่าตัดเสริมจมูกเสร็จสิ้น ขั้นตอนการรักษาจะเริ่มขึ้น ซึ่งอาจเต็มไปด้วยพฤติกรรมที่ผิดปกติ เว้นแต่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่ความไม่สมดุลบางประเภทอาจเกิดขึ้น แต่ความไม่สมดุลนั้นส่วนใหญ่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า การรักษารอยแผลเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด ต้องใช้เวลาสามถึงหกเดือน นี่เป็นช่วงเวลาที่ความผิดปกติหากมีให้รู้ตัว อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยการทำศัลยกรรมเสริมจมูกแบบสัมผัส

กระบวนการเสริมจมูกทุติยภูมิจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีรอยแผลเป็นที่จมูก

จำเป็นต้องปลูกถ่ายเนื่องจากเนื้อเยื่อสูญเสียไป เมื่อทำการผ่าตัดเหล่านี้ โอกาสเกิดรอยแผลเป็นหรือความไม่สมดุลก็น้อยลงไปอีก อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรเตรียมพร้อมสำหรับปัญหา เนื่องจากยังมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนที่คาดไม่ถึงได้

สุดท้ายนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องค้นหาศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดและตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของเขา/เธอก่อนทำการรักษา นี่คือการวัดความสามารถของศัลยแพทย์ในการผ่าตัดเสริมจมูกที่ประสบความสำเร็จและสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติ มิฉะนั้น ผลที่ตามมาอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปรากฏตัว

ศัลยแพทย์ที่ดีจะเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยเสมอ เขาจำเป็นต้องมีการสนทนาที่ชัดเจนและมีรายละเอียดกับคนไข้ของเขา เพื่อรับประกันว่าจะทำการผ่าตัดเสริมจมูกได้อย่างปลอดภัย เขาควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการประเมินลักษณะใบหน้าของผู้ป่วยและสรุปลักษณะที่เขา/เธอตระหนักถึงลักษณะที่ปรากฏ ผลลัพธ์ที่ได้และที่น่าพึงพอใจที่สุดคือจมูกที่สวยงามซึ่งเข้ากับส่วนอื่นๆ ของใบหน้าได้ดีและมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ปัจจัยเหล่านี้รวมกันเพื่อสรุปงานที่ทำได้ดีสำหรับศัลยแพทย์