ค้าขายสินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้าจากหมวดต่าง ๆ

ค้าขาย สินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้า

การปรับปรุงโครงเมื่อเกิดเหตุอาคารทรุด

เมื่อเกิดเหตุการณ์อาคารทรุดเราต่างกังวลที่ต้องพะวงในเรื่องเค้าโครง จึงมีแผนการดังต่อไปนี้

1.1 งานเสริมความเสถียรของโครงร่างอาคารทรุด ด้วย Cabon Fiber เป็นแนวทางที่ใช้ในการต่อเติมทักษะในการรองรับนํ้าหนักบรรจุ พร้อมด้วยช่วยแก้การแอ่นตัวที่ มากเกินกำหนด ด้วยการต่อเติมวัตถุด้านนอก โดย  “แผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์”

1.2 งานซ่อมบำรุงคอนกรีตเสริมเหล็กคือการปรับปรุงคอนกรีตที่เกิดการกัดเซาะ หลุดร่อน หรือ แตกร้าว เนื่องด้วยอายุของเค้าโครง, องค์ประกอบในนํ้าทะเล ไม่ก็โครงที่ถูกสัมผัสเข้ากับสารเคมี

1.3 งานแก้ร่องรอยร้าวโครงร่างอาคารทรุด โดยวิธีการ Epoxy & PU Rasin Injection คือการฟื้นฟูคอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าวบนโครงร่างคอนกรีต เพื่อที่จะเชื่อมผสานเนื้อคอนกรีต พร้อมกับให้โครงคอนกรีต กลับรองนํ้าหนักได้เหมือนเดิม

1.4 งานอัดฟื้นฟูรอยรั่วซึม โดย PU Foam Injection คือการฟื้นฟูคอนกรีตที่มีการรั่วซึมของนํ้าผ่านโครงสร้างคอนกรีต โดยการอัดฉีดพ่น PU Foamเข้าไปยังโพรง ไม่ก็จุดรั่วซึม

การปฏิรูป เคลือบพื้นผิวคอนกรีต การซ่อมบำรุง ทาผิวคอนกรีต มีอุปกรณ์หลายหลากให้คัดเลือกใช้ เช่นนี้ขึ้นกับเป้าหมายการใช้งานของพื้นที่ดังกล่าว

2.1 งานพื้นอิพ็อกซี่ การซ่อม หุ้มพื้นผิวคอนกรีต ด้วยวัตถุ Epoxy Rasin เพื่อจะ

– ทาให้ทั่วบริเวณพื้นคอนกรีตหรือไม่ก็ที่ชุ่มชื้นก่อนที่จะใช้อีพ็อกซี่ทับหน้า

– ป้องกันความชื้นชั่วคราวบนพื้นคอนกรีตใหม่พร้อมกับผิวคอนกรีตที่มีความชื้น

– ทนต่อแรงกระทบพร้อมทั้งร่องรอยขีดข่วนได้ดี, ต้านทานความชุ่มชื้น,

– ปกป้องรักษารอยแยกหักที่มีขนาดเล็ก ลดแรงหนุนของความชุ่มชื้นที่มาจากดิน

– มีสีให้เลือกสรรหลายหลากสี (ไล่ตาม Color Chart)