ค้าขายสินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้าจากหมวดต่าง ๆ

ค้าขาย สินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้า

การปรับปรุงแบบของอะคริลิค และรู้จักมักคุ้นชื่อของอะคริลิคกัน

อะคริลิค พลาสติกหรือไม่ก็โพลิเมทิลเมทาไครเลตเป็นเทอร์โมพลาสติกอย่างหนึ่ง โด่งดังทางการแลกเปลี่ยนหลายชื่อด้วยกัน ตัวอย่างเช่น Plexiglas, Lucite, Perspex ฯลฯ พลาสติกชนิดนี้ถูกเอามาดัดแปลงใน งานหลายอย่าง ดังเช่น กระจกใสบนเรือบิน แผ่นป้ายโฆษณา กระจกตู้ปลา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ เนื่องจากว่าวัสดุมีคุณสมบัติเป็นหน้าเป็นตาในเรื่องความเหนียวหนึบ  ความโปร่งแสง สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และเมื่อผนวกกับการมีความคับคั่งต่ำซึ่งเป็นสมบัติติดตัวของสิ่งของชนิดพลาสติกแล้ว อะคริลิค พลาสติกจึงเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่นิยมประยุกต์ใช้สับเปลี่ยนแก้วในการทำงานหลายอย่าง

 

การคืบหน้า อะคริลิค โดยอะคริลิค พลาสติกเป็นพลาสติกที่ได้จากการชักนำโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลต มาสู่การจัดแจงปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ โดย 2 นักเคมีชาวเยอรมันคือ ฟิททิจ (Fittig) พร้อมกับพอล (Paul) เชี่ยวชาญสังเคราะห์โพลิเมทิลเมทาไครเลตได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1877 แล้ว แต่การก้าวหน้าแนวทางผลิตให้ได้แท่งอะคริลิคพลาสติกออกมาต้องรอถึงปี ค.ศ. 1933 เมื่อออทโท เริห์ม (Otto RÖhm) นักเคมีชาวเยอรมันขอเขียนสิทธิบัตรวิถีทางผลิตแผ่นพลาสติกใสจากโพลิเมทิลเมทาไครเลตในชื่อทางการค้า Plexiglas จากนั้นในปี ค.ศ. 1936 จึงมีการเกิดแผ่น Plexiglas ออกแลกเปลี่ยนในเชิงพาณิชย์

ด้วยความเจริญทางวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงปัจจุบันสามารถเกิดอะคริลิคพลาสติกได้จากการตอบสนองการเกิดโพลิเมอร์หลายแบบอาทิเช่น การกำเนิดโพลิเมอร์แบบอีมัลชัน การกำเนิดโพลิเมอร์แบบบัลก์ เป็นอาทิ การเกิดอะคริลิคพลาสติกแบบ “แผ่น” มักจะใช้เทคนิคการเกิดโพลิเมอร์แบบบัลก์ โดยเติมโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลตกับตัวเร่งผลสะท้อนลงในต้นแบบพร้อมกัน