ค้าขายสินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้าจากหมวดต่าง ๆ

ค้าขาย สินค้าออนไลน์ รีวิวสินค้า

การสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration) ใช้กับอุตสาหกรรมใด

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ยังมีชีวิตอยู่ขั้นตอนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ทำความเด็ดเดี่ยวว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณค่าด้วยกันกฏเกณฑ์เป็นธรรม เข้าท่าเข้าทางแก่การนำไปใช้งานในขบวนการทำ เกี่ยวกับนำไปสู่ข้อสรุปในบั้นปลายก็คือของซื้อของขายที่ผลิตออกมาได้อย่างมีศักยภาพตามกฏเกณฑ์ที่โรงงานระบุ โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเปรียบค่าของเครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่าเกณฑ์ของห้องปฏิบัติสอบเทียบที่ทำได้สอบกลับได้สู่หลักเกณฑ์แห่งชาติ หรือเกณฑ์ระหว่างชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง ในประจุบัน ทุกหลักเกณฑ์สากล จะมีข้อระบุที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, มอก.18000 ฯลฯ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องดำเนินการสอบเทียบ TIC มีเกณฑ์อย่างนี้

ได้การรับประกันกฏเกณฑ์สากล ISO/IEC 17025:2005

อุปกรณ์เกณฑ์จากยุโรปและอเมริกา สามารถสอบกลับถึงมาตรฐานนานาชาติ (Traceability) เช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI เป็นต้น

บุคลากรที่ทำการสอบเทียบมีทักษะ ความชำนาญและประวัติการฝึกเทศน์แจงอย่างเติบโต เป็นไปตามหลักกำหนดตามกฏเกณฑ์ ISO/IEC 17025:2005  รับประกันระยะเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งค้ำประกันการสอบเทียบ

บริการรับ – ส่งเครื่องมือวัดของท่านฟรี

บริการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อครบรอบการสอบเทียบ (Due Date)   มีบริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน หรือ ต่อปี โดยมีส่วนลดเด่น

มีบริการขายเครื่องใช้ไม้สอยวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยในเนื้อความที่สั่งซื้อสินค้าพร้อมมูลให้บริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 %   รับปรึกษาหารือคำถามเพราะว่างานสอบเทียบ โดยทีมพนักงานที่มีประสบการณ์

เนื้อความวัสดุวัด อยู่เหนือขอบข่ายการให้บริการ ห้องกระทำยินดีส่งสอบเทียบไปยังห้องจัดการอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งอุปกรณ์ทั้งปวง

รับสอบเทียบงานด่วน ในกรณีที่ท่านอยากได้รับใช้เครื่องมือ ห้องกระทำสามารถสอบเทียบให้ประสบความสำเร็จภายใน 1 – 2 วัน